Alle banen blijven open

Alle banen blijven open

Dankzij de hulp van een aantal vrijwilligers is het gelukt om het groot onderhoud aan de banen 3 & 4 al klaar te krijgen. Dit betekent dat er, zolang de weersomstandigheden gunstig zijn, op alle banen getennist kan worden.