Bestuursleden gezocht

Bestuursleden gezocht

Op woensdag 14 september hebben Marte en Teun tijdens de bestuursvergadering aangeven te stoppen met hun functie als secretaris en voorzitter. Jeroen en Bart blijven in het bestuur, maar zonder voorzitter en secretaris is er geen daadwerkelijk bestuur.

Zowel Marte als Teun hebben aangegeven de club niet direct te verlaten, maar uiterlijk door te gaan tot de ALV in maart 2023.Om te zorgen voor continu├»teit binnen het bestuur is het nodig dat een nieuwe voorzitter en secretaris tijdig ingewerkt kunnen worden. Wij doen daarom een dringend beroep op alle leden om je aan te melden voor een van beide taken. Het is ook mogelijk om een kleinere functie te bekleden door bijvoorbeeld de ledenadministratie los te koppelen van het secretariaat. 

Wij gaan ervan uit dat we opvolgers zullen vinden zodat er een dagelijks bestuur voor de Woldmeppers zal zijn. Mocht dat niet lukken dan zullen we in de aanloop naar de ALV berichten over mogelijke negatieve consequenties voor de club. Laten we hopen dat niet zover zal komen.

Heb je interesse in een van beide functies of een gedeelte van een van de functies? Meld je dan bij mij via tvroy@live.com

Namens het bestuur,

Teun van Roy, voorzitter