In memoriam, Jan van de Vendel

In memoriam, Jan van de Vendel

Ons bereikte het verdrietige bericht dat deze week, na een kort ziekbed, ons lid Jan van de Vendel op 74-jarige leeftijd is overleden. Jan was zeer vele jaren lid van onze vereniging. 

Jan was al op het oude complex samen met Wil veel aanwezig en maakten onderdeel uit van de gezelligheid. Nadat de lichten uit waren, werd in het piepkleine hokje, dat de kantine was, nog veel nagenoten met een biertje en een wijntje.

Op de baan was Jan ook zeer actief. Zo is, vooral onder de oudere leden, bekend dat Jan en Wieger met 1 bal eindeloos over konden spelen. Daarnaast heeft Jan jarenlang op zaterdag competitie gespeeld en is in 2002 clubkampioen geworden in de heren enkel.

Jan was de stille kracht, die je als vereniging nodig hebt. Je kon altijd een beroep op hem doen. Geen woorden maar daden was zijn devies. Niet op de voorgrond treden, maar veel doen op de achtergrond, omdat de vereniging dat nodig heeft. Altijd aanwezig bij de NLdoet-dagen en bij het winterklaar maken van het complex. Nooit negatief, maar altijd opbouwend bezig zijn.

 Wij gaan Jan missen en wensen Wil, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.