algemene informatie

algemene informatie

Alle informatie over jeugdtennis is te vinden op www.tenniskids.nl. TV de Woldmeppers gebruikt de uitgangspunten van tenniskids.

Hieronder staat de leeftijdsindeling zoals die vanaf 1 september 2013 geldt. Er wordt steeds gekeken naar de leeftijd die een speler in het betreffende kalenderjaar bereikt. Dus, in het kalenderjaar dat een speler 8 jaar wordt, kan hij/zij voor het eerst in Oranje spelen. Dit hoeft echter niet. Een speler hoeft pas verplicht door te schuiven naar Rood naar Oranje in het kalenderjaar dat hij/zij 10 jaar wordt. Voor groen geldt dat kinderen daar voor het eerst in kunnen spelen in het kalenderjaar dat ze 10 jaar worden. Vanaf het kalenderjaar dat een speler 11 jaar wordt, is spelen in Geel toegestaan. Als een speler de genoemde leeftijden nog niet bereikt in het betreffende kalenderjaar is doorstromen naar een volgende kleur dus niet mogelijk. Overigens, deze indeling geldt niet voor de Jeugdranglijsttoernooien (JRT’s). De JRT’s worden in alle categorieën gespeeld met de gele bal.