Lidmaatschap

Lidmaatschap

Aanmelden
Lid worden van De Woldmeppers is heel gemakkelijk. Volg deze link en vul het formulier in. Daarmee wordt u automatisch ingeschreven bij de KNLTB én de Woldmeppers. Mocht het niet lukken, neem dan even contact op met Marte Koorenhof, verantwoordelijk voor de ledenadministratie.

Contributie

Categorie Netto contributie Bondscontributie1) Totaal
Junior < 12 j. € 32,50 € 19,00 € 51,50
Junior > 12 j. < 18 j. € 52,50 € 19,00 € 71,50
Senior € 85,- € 19,00 € 104,-
Gezin (3 pers) 2 x € 85,-
1 x € 5,-
3 x € 19,00 € 232,-
Gezin (4 pers) 2 x € 85,-  

2 x € 5,-

4 x € 19,00 € 256,-
Gezin (5 pers) 2 x € 85,-  

3 x € 5,-

5 x € 19,00 € 280,-

Aanmelding na 1 juni: U betaalt de helft van het contributiebedrag van het jaar 2020. Dit is als u een machtiging voor automatische incasso geeft. Wilt u liever geen gebruik maken van een automatische incasso, dan ontvangt u een rekening en wordt hiervoor € 2,50 in rekening gebracht.

Sleutels
Sleutels voor het toegangshek en de kantine zijn verkrijgbaar bij de ledenadministratie (Marte Koorenhof, tel: 4042285) tegen betaling van een borg van  € 20,00. Bij opzegging moet de sleutel worden ingeleverd en krijgt men de betaalde borg terug.

Bardienst
Ieder seniorlid is verplicht 1 of 2 keer per jaar een bardienst te verrichten.

Adreswijziging
Wilt u, wanneer uw adres of e-mailadres verandert, dit doorgeven aan de ledenadministratie? mailto:ledenadministratie@dewoldmeppers.nl

Opzegging
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. U kunt uw lidmaatschap schriftelijk of per e-mail opzeggen voor 1 december van het lopende jaar bij de ledenadministratie. (ledenadministratie@dewoldmeppers.nl). U krijgt altijd een bevestiging van de opzegging. Is dit niet het geval bel dan met Marte Koorenhof, tel 050-4042285

Lidmaatschap en tennislessen
Er blijkt nog wel eens wat onduidelijkheid te bestaan over het verschil tussen het lidmaatschap van de vereniging en het volgen van tennislessen, vandaar dit stukje tekst. Tennislessen op onze banen worden verzorgd door tennisschool Smashing. Aan het begin van het tennisseizoen (april) kunnen mensen die geen lid zijn van de vereniging meedoen aan MKMT (Maak Kennis Met Tennis). Dit zijn 4 lessen om te kijken of de tennissen leuk is, voor zowel jeugd als volwassenen. Na die 4  lessen kan er worden besloten om te stoppen of om door te gaan met lessen. Wanneer er doorgegaan wordt met lessen is het lidmaatschap van de vereniging verplicht. Het is dus niet mogelijk om tennislessen op onze banen te volgen zonder lid te zijn van de vereniging, andersom kan natuurlijk wel. Nieuwe leden worden aangemeld bij de KNLTB en er wordt bondscontributie betaald. Buiten de lessen kan er dan ook gebruik gemaakt worden van de banen en er kan aan activiteiten worden meegedaan georganiseerd door de TC of de JBC. Bij het lidmaatschap hoort ook contributie. Dit staat dus los van de kosten van de tennislessen.

Nieuwe wet opzegging lidmaatschap (bron, KNLTB)
In 2010 is een wetsvoorstel door de 1e kamer is aangenomen over stilzwijgende verlenging en opzegging van lidmaatschappen, abonnementen en andere overeenkomsten. Deze wet is 1 december 2011 in werking getreden. Deze nieuwe regelgeving geldt niet voor verenigingen. Volgens de nieuwe wet moeten verenigingen er wel voor zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze zij hun lidmaatschap kunnen opzeggen. Verenigingen hebben alleen de verplichting hun leden te wijzen op de manier waarop het lidmaatschap kan worden beëindigd en voor welke datum.
Als de vereniging een website of een ledenblad heeft dan moet de informatie over opzegging van het lidmaatschap op de hoofdpagina van de website of op één van de eerste drie pagina’s van het ledenblad worden gezet.

(Voorlopige) spelerspas
Indien je je hebt aangemeld als lid, kun je na verloop van tijd het pasje afhalen bij het clubhuis. Achter de bar staat een bakje met pasjes van leden.

De pas wordt aangevraagd zodra je het machtigingsformulier hebt getekend of een betaling hebt gedaan en een foto hebt ingeleverd. De KNLTB maakt zonder aangeleverde foto géén pas aan. Indien een voorlopige spelerspas is gewenst, kan de penningmeester/ledenadministratie daarvoor zorgen.